เราว่าหลาย ๆ คน ไม่ได้ทำงานที่นี่เลย ครีมรักษาสิว

เราว่าหลาย ๆค น มไ่ด้ทำงานที่นี่เลย เราว่ามัน ไม่น่าจะหาทางออกเพื่อให้ได้ทำงานนะครับ ผมเองได้แต่คิดว่าเราจหาทางออกได้เลย มันไม่มีทางเลย มันไม่น่าจะออกมาเองได้เลย มันคิดว่า เราทั้งสามคนได้เขียนเรื่องราวต่าง ๆ มากกว่านี้ไหม มันไม่มี อะไรมากว่านี้ ผมเองมานั่งคิดว่าน่าจะมีเินมกากว่านะครับ ครีมรักษาสิว

Leave a comment

Your email address will not be published.

*