สิง่ที่ิคดว่าดีกว่านี้ ครีมรักษาสิว

เราคิดว่าดีกว่านี้นะครับ ถ้าผมเองได้ ถามเริ่องราวต่าง ๆ มากมายกว่านี้ เรา่าการที่หลาย ๆ คนคิดว่าเราจะผ่านวันที่ไม่ดีต่าง ๆ มาได้ มันทำให้ผมเองได้บอกว่าตัวเองเราว่าน่าจะผ่านวันนี้ได้เหืมนกัน ทำมห้เราได้เรียนรู้ว่า เท่าที่รู้จริง ๆ คือ คุณต้องการแบบไหน ผมเองต้องการแบบไหน ทำให้เราได้เรียนรุ้ว่ารสชาติของการเจ็บมันเป็นแบบไหน มาเท่านี้ผมเองก็ต้องการบอกนะครับ ครีมรักษาสิว

Leave a comment

Your email address will not be published.

*