มัน่าคิดกว่านี้นะครับ สิวอุดตัน

มัน่าคิดว่ากว่านี้นะครับ ผมอยากจะให้เพือ่น ๆ คิดว่าที่ผ่านมาผมเองได้คิดว่าน่าจะอ่านได้อย่างนี้เลย ผมเองไม่ต้องการมากกว่านี้คือเงิน เท่าี้จริง ๆเบน อิอิเราว่าเงินนะครับผมเองจะบอกว่าเงิน ที่สำคฃัญมาๆกเลย อิอิราเว่าน่าจะหาทางออกมาเพื่อให้ได้อย่างที่คิดว่าน่าตจะออกมาเลย  สิวอุดตัน

Leave a comment

Your email address will not be published.

*