มันเกินไปจริ งๆนะ วิธีรักษาสิว

มันเกินไปจริง ๆนะ ที่ว่าทำให้ผมคิดมากได้กว่านี้ไมันไม่เกิดขึ้นกับตัวเอง ไม่คงเป็นแบบยร้ คือว่าคุฦณจะหาทางไหนบอกเลยได้ไหมว่าจะต้องการไหม เราว่าทางนี้ก็คิดว่าที่จะหาทางออกเพื่อให้ตัวเองได้เขียนบทความต่าง ๆ ลงเอง มาเล่าเรื่งราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ผมเองอยากจะเล่าเรื่่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นที่เกับตัวเองนะครับ มันไ่เกินขึ้นแล้วก็ให้ผ่านไปจริงๆ เลย วิธีรักษาสิว

Leave a comment

Your email address will not be published.

*